Onze Visie


De helden van morgen

De ruggengraat van de economie van morgen wordt gevormd door mensen die vandaag de dag anders durven zijn. Ze zijn visionair, werken dag en nacht aan een idee dat voor velen nog niet te begrijpen is.

Dit zijn de helden. Deze helden bepalen hoe de wereld van morgen er uitziet. Hoe kan het dan dat deze helden vaak niet het gewenste podium of de financiering krijgen om hun visie verder uit te werken en aan de wereld te introduceren?

We moeten deze helden faciliteren en ze de ruimte geven die ze verdienen…


De Symbid oplossing

Wij maken durfkapitaal toegankelijk voor ambitieuze ondernemers. Bij Symbid presenteren ambitieuze ondernemers hun plannen aan tienduizenden crowdfunders en professionele investeerders. Deze crowdfunders investeren in het bedrijf waar ze in geloven en worden aandeelhouder. Zo profiteren ze mee van toekomstige groei van het bedrijf.


 

 


Over Symbid

Symbid begon in 2011 als het eerste aandelen crowdfunding platform ter wereld. Onze missie: Wij willen ondernemerschap faciliteren door iedereen die anders durft te zijn en zijn droom najaagt toegang te geven tot de benodigde financiering om zo de ondernemersdroom te kunnen realiseren.


Per augustus 2022 zijn we overgenomen door SeedBlink wat ons in staat stelt om nog onze services naar zowel investeerders als Technology ondernemers significant te verbreden/verbeteren over heel europa. Samen hebben we meer dan 250 bedrijven gefinancierd voor een totaal van meer dan €110 miljoen. Met onze gecombineerde jarenlange ervaring helpen wij dagelijks start/scale ups om hun business te laten groeien met de funding die zijn nodig hebben. Voor investeerders plannen we om exceptionele rendementen te creëren. Zo kunnen de ondernemer hun dromen waarmaken en investeerders profiteren van hun groei.


Eigen vermogen financiering

Wij geloven dat financiering middels eigen vermogen de meest geschikte vorm van financiering is voor startende en jonge bedrijven die snel groeien. Waarom? Een startende ondernemer is naast financiering op zoek naar tijd om het plan goed uit te kunnen werken. Wellicht draai het bedrijf nu nog geen omzet. Een lening, waarbij je op korte termijn al terugbetaling +rente zal moeten betalen, is dan zeer onverstandig.

Investeerders die een aandeel kopen in een bedrijf doen dit omdat ze geloven in de plannen en hopen mee te profiteren van een toekomstige stijging van de waarde van bedrijf. Ze zijn dus niet op zoek naar rendement in de vorm van rente op de korte termijn. Dit geeft ondernemers de ruimte om het bedrijf tot een success te maken.


Vergunning AFM

Symbid heeft net als andere partijen op de financiële markten te maken met strenge regels. Dit komt met name omdat kleine, niet-professionele beleggers een beschermde positie hebben binnen de wet- en regelgeving. Wij vinden het erg belangrijk dat de belangen van investeerders en ondernemers zo goed mogelijk worden behartigd. Daarom opereert Symbid als verbonden agent van Ilfa Tools & Services b.v. dat al sinds maart 2013 beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming onder MiFID regulering. Symbid is daarmee 1 van de 5 crowdfunding platforms in Nederland die werkt op basis van een vergunning, terwijl de meeste andere platforms werken op basis van een ontheffing. Door deze vergunning heeft Symbid een zwaardere zorgplicht richting haar investeerders.

 

Meer over de toezichthouders

Binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft) is bepaald dat alle financiële partijen die een rol vervullen richting een niet-professionele belegger, over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten beschikken. Voor het verstrekken van de AFM-vergunning wordt getoetst of de betreffende aanbieders, adviseurs en bemiddelaars beschikken over procedures die een goede dienstverlening kunnen waarborgen (beloningsbeleid, klachtenregeling, incidentenregeling en borging vakbekwaamheid) en/of de beleidsbepalers integer, geschikt en vakbekwaam zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst de financiële draagkracht en solvabiliteit van de organisatie.

Een vrijstelling hiervoor geldt onder meer bij aanbiedingen vanaf € 100.000 per beleggingsobject of per deelnemingsrecht. Symbid maakt het al sinds 2011 mogelijk voor de kleine belegger om te investeren in interessante bedrijven. Je kunt al investeren vanaf een bedrag van € 200,-. Symbid B.V. mag dat omdat het een verbonden agent is van Ilfa Tools & Services BV. Sinds 15 maart 2013 beschikt zij over een vergunning als Beleggingsonderneming, ingeschreven in het register bij de AFM onder nummer 14003402.