Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een service van Symbid of over Symbid Support? Dan kunt u een klacht indienen bij Symbid. Graag willen wij u erop wijzen dat een klacht indienen een formeel proces is.

 

Klacht definitie

Symbid gebruikt deze definitie voor een klacht: Een klacht is een elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening. Wij willen u erop attenderen dat er pas een klacht ingediend kan worden als er contact is geweest met Symbid Support over uw vraag/probleem.

 

Stappen:

U kunt een klacht per mail sturen naar complaints@symbid.com. Om een klacht te kunnen verwerken vragen wij om de volgende gegevens:

 

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Duidelijke beschrijving van klacht

 

Deze gegevens zullen wij ook bijhouden in ons klachtendossier.

 

Om objectiviteit te garanderen zal de klacht niet in behandeling genomen worden door het Symbid Support team, maar door een onafhankelijke partij binnen Symbid.

Symbid zal binnen 5 werkdagen een formele reactie geven op uw klacht.

 

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen via info@symbid.com of bellen naar 010 – 8900400.